Installatøren anbefaler

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

HFI-/HPFI-afbryder

Fra 1. juli 2010 skal alle bygninger have installeret HFI-/HPFI-afbryder. Kravet gælder alle faste installationer indeholdende stikkontakter, dåser mv. med en overstrømbeskyttelse til og med 20 A.

Det gælder f.eks. industrien, kontor, skoler og børnehaver. Da der har været mulighed for at søge dispensation hos Sikkerhedsstyrelsen med henblik på at udskyde tidspunktet for installation af HFI- og HPFI-afbryder, må man nok forvente, at der i en periode fremover vil være installationer uden HFI- og HPFI-afbryder.
Har man kendskab til installationer, der forsat ikke lever op til de gældende krav, bør man som installatør gøre ejeren af installationen bekendt med hans ansvar for installationens tilstand.

For de installationer, hvor ejeren ikke har en aftale om at få dispensation, vil TEKNIQ opfordre installatørerne til at følge op på de kunder, som de har kendskab til ikke har fået etableret HFI- og HPFI-afbryder eller indgået aftale med Sikkerhedsstyrelsen om dispensation om at få bragt installationen i orden.

Deadlinen er en glimrende anledning til at følge op på sine kunderelationer ved pr. brev, mail eller telefon at minde sine kunder om, at HPFI-afbryderen nu er obligatorisk.

TEKNIQ vil i den forbindelse udsende pressemeddelelser, hvor der oplyses om kravet. Samtidig vil der blive udarbejdet lidt kuvertfyld, som kan sendes ud til kunderne.

For boliger og boliglignede installationer skulle kravet om HFI- og HPFI-afbryder senest have været opfyldt den 1. juli 2008. Men en ny undersøgelse fra Sikkerhedsstyrelsen viser, at hele 11 procent af fejlstrømsafbryderne ikke fungerer. Også her vil der være en glimrende lejlighed til at tage kontakt til sine kunder og minde dem om, at de skal huske at ”træne deres afbryder”.​

Firmaets normale åbningstider:

Mandag til torsdag 7.00-15.00
Fredag 7.00-14.30
Lørdag og søndag lukket

Firmaets telefonsvarer henviser til vore montører uden for åbningstiden, hvis der kræves akut hjælp.​